sobota 28. června 2014

Opět na blogu: Konzervativní andělé a padlí andělé

Zdroj: Youtube.com
Po několikaměsíční odmlce jsem se opět rozhodl napsat článek. Ne, že by nebylo dost témat, o kterých by se dalo psát, ale vzhledem k mé celkové vytíženosti už mi na blog prostě nezbyl čas. Dlouho jsem přemýšlel, jak článek napsaný po tak dlouhé době pojmout. Původně jsem měl v úmyslu napsat shrnutí nejdůležitějších událostí, které se přímo či nepřímo týkají Evropy či nás.  Nejvýznamnější z nich byly bezesporu ukrajinská krize a evropské volby.
Proč zrovna ony? Protože právě ona dokázala dobře posloužit jako lakmusový papírek toho, kdo stojí na jaké straně. Člověk, který se považuje spíše za konzervativce, měl právě vlivem událostí na Ukrajině se stydět za své označení, když někteří údajní souputníci otevřeně vyjadřovali sympatie k nepřátelskému Rusku.  Snad nikdy nevznikla tak ostrá hranice dvěma typy konzervativců. Rozdíl mezi nimi asi nejlépe vyjadřuje označení anděl a padlí andělé.
„Neokonzervativní“ andělé
Začneme anděly: Dali by se obecně kdekoli zařadit do stejné škatulky jako lidé odpůrci hanlivě hanlivě „neoconi.“ Označení má být pejorativní, ale mě osobně ani příliš nevadí, byť s nimi nemusím sdílet zdaleka všechny jejich postoje. „Andělé“ tvrdí, že západní civilizace je relativně nejlepší ze všech, a proto má cenu její hodnoty bránit.  Ano, má své chyby, ale zároveň je potřeba říci, že se z mnohých dokázala poučit. Měla otrokáře, ale měla zároveň i Wiliama Wilberforce či Abrahama Lincolna.
Připouští také úpadek hodnot, který společnosti rozhodně neprospívá. Vždyť právě první generace „neokonzervativců vznikla“ jako reakce na liberální exces v 60. letech.  Úpadek hodnot ale není důvod Západ nenávidět a namísto toho je třeba hledat cestu k nápravě. Existují ale věci, které nelze vyřešit zásahy shora, lidé musí začít u sebe.
„Autenticky pravicoví“ padlí andělé
Na druhé straně stojí „padlí andělé.“ Ti, z různých důvodů považují Západ za nejvyšší zlo a nese zodpovědnost téměř za vše špatné. Přestože se mnohdy považují za „autentickou pravici,“ paradoxně si tak mohou podat ruku s mnohými kavárenskými levičáky jako Noam Chomsky, který shodou okolností nedávno navštívil Čsko. Kdybych měl pozměnit známý výrok Ježíše Krista o třísce a trámu v oku:  Z třísky ve vlastním oku dělají trám a naopak z trámu v oku jiných dělají třísku. Nebudu proto daleko od pravdy, když řeknu, že krajní či „autentičtí“ pravičáci jsou ve skutečnosti pokrevními bratry přívrženců Nové levice.
 Západ je podle těchto „konzervativců“ tak špatný a zkažený, že jsou proti němu ochotní bojovat i za cenu spojenectví s (polo)autokratickým Ruskem. Kreml dokáže využívat velmi rafinovaných způsobů k získání spojenců v řadách konzervativců. Velmi umně se podařilo tomuto bývalému příslušníku KGB získat si svým apelem na křesťanské hodnoty sympatie nejednoho konzervativce, kteří v něm vidí doslova spasitele.
Dokonce i příznivci Ronalda Reagana říkají, že Amerika je stejnou „říší zla“ jako byla dříve sovětská říše. Přesně tohle tvrdí americký paleokonzervativní myslitel Pat Buchanan ve své eseji Is Putin One of Us?  Kdekdo tedy může říci: Kdo jiný se dokázal tak hlasitě ozvat proti „militantnímu sekularismu“ jako Vladimír Putin?
Nemohl by právě on stát v čele těch, kterým není morální úpadek příliš po chuti? Problém tkví v jedné důležité věci: Za obranou „tradičních hodnot“ skrývá jen a pouze nenávist, xenofobie a netolerance. Ta se projevuje mnoha způsoby: Od protiizraelských či dokonce otevřeného antisemitismu přes nenávistné postoje vůči menšinám až po odmítání všeho „mainstreamového.“ Odtud už je jen krůček fantasmagorickým konspiračním teoriím o tom, že svět ve skutečnosti řídí sionisté, Bilderberská skupiny, trilaterální komise či „nový světový řád.“  Na serverech jako najdete na AC24, NWOO, Freeglobe je podobných žvástů bezpočet, stejně jako na stránkách paranoidních magorů z okolí našeho bývalého prezidenta.
Nenávist musí vždy nutně vést ke špatně vyvozeným závěrům a je vždy cestou do pekel a znamení ztrátu asi nejcennější západní devizy, kterou je svoboda. Boj proti EU pod praporem  Kremlu znamená vyhánění tím čerta ďáblem. Nízký zájem o EU zabránil tomu, aby se prosadily fanaticky eurofobní spolky jako NE Bruselu-Národní demokracie antisemitského pošuka a Klausova „nejlepšího novináře“ Adama B. Bartoše.
Závěrem bych chtěl ještě dodat, že „nepadlí andělé“ by měli jednat tak, jak to kdysi řekl americký politik Daniel Moynihan: „ Budeme se muset i nadále smiřovat s věcmi, které jsou ošklivé a s kterými nelze nic dělat. Často se budeme muset muset udržet na uzdě i ve věcech, které dokážeme. Přesto musíme jednat podle toho, co máme k dispozici: Stojíme za svobodou, za šířením svobody. Cokoli méně znamená riskovat omezení svobody včetně té naší.“   
Byla-li během studené války nejzhoubnější silou pro Západ a jeho svobodu „ intelektuální salónní levici“, nyní můžeme totéž tvrdit o pravici, která nazývající sebe samu „autentickou.“  V tomto ohledu se jeví jako mnohem nebezpečnější než dekadentní a sebemrskačská Nová levice.  Tito „padlí andělé“ se rádi stylizují do role obránců hodnot, účinky jejich činnosti jsou pro společnost ve všech západních zemích silně destruktivní.