úterý 22. prosince 2015

Bombardování města Agrabah: Cui bono?

Zdroj: facebook,com
Rozruch je na světě. 30 % voličů republikánských voličů by alespoň dle průzkumu agentury Public Policy Polling podporovalo bombardování Agrabahu, města Aladinova. Hlavní otázkou je, čeho chtěla zmíněná agentura dosáhnout položením této v podstatě úplně nesmyslného dotazu, který není pro měření postojů voličstva absolutně vůbec relevantní?
V první řadě je dobré vědět, že PPP je agentura,  známá svojí nakloněností progresivně liberálním kruhům. Je proto celkem jasné, že chtěla ukázat, jak jsou voliči republikánů hloupější než ti ostatní. Nepochybně. Mnozí republikánští voliči si bohužel pro ně sami naběhli na vidle. Předtím, než ale vyslovíme jakékoli zevšeobecňující závěry, tak je dobré se na kompletní výsledky podívat podrobněji. Jeden příspěvek na sociální síti nám opravdu řekne jen velmi málo o samotném průzkumu.
Za druhé, průzkum byl věnovaný prakticky výhradně podpoře jednotlivých republikánských či demokratických kandidátů ucházejících se o stranickou nominaci na prezidenta. Ze sady 41 otázek pro republikány a 10 otázek pro republikány se Agrabahu týkala jen jediná. Jinak nepříliš dobrý dojem budí skutečnost, že příznivci obou stran dostávali řadu zcela odlišných otázek, což opravdu není dáno jen rozdílnými jmény kandidátů obou stran. Např. proč demokrati nedostali otázky týkající se islámu?
Detailnější výsledky průzkumu vypadají zajímavě, protože na ideologické škále  mezi republikány, bombardování podporuje 31 % lidí označujících se za „velmi konzervativní,“ ale také 50 % „celkem liberálních“ republikánů (!). Mimochodem, město Aladinovo by utrpělo i v případě, že by se naplnilo přání celkem nezanedbatelné části příznivců demokratických příznivců, byť mezi nimi je samozřejmě podpora nižší. Nicméně u nich by podpořilo bombardování 15 % „velmi liberálních“ demokratických příznivců a 24 % „umírněných“ a „docela konzervativních,“ ale jen 18 % velmi konzervativních demokratů. Nelze tedy jednoznačně říci, že čím konzervativnější či liberálnější volič dané strany, tím větší podpora bombardování pohádkového města.
A co je zde hlavní: Nikde nebylo zmíněné, že by dotázaným byl položen dotaz, zda ví, co vlastně Agrabah je. Zdá se, že voliči obou stran si nejspíše nemají příliš mnoho co vyčítat, pokud jde o neznalost příběhu o Aladinovi.
 „Výzkumníci“ nejspíše předpokládali, že myšlení příznivců republikánů je více „jestřábí“ a je mnohem pravděpodobnější, že za situace, kdy je veřejnost masírována násilím na Blízkém východě, odpoví kladně na otázku, jestli by podpořili bombardování města x s arabsky znějícím jménem. A naopak u demokratů, o nichž se předpokládá, že jejich názory budou více holubičí, měla být častější odpověď ne.
A to nemluvím ani o skutečnosti, že pro metodologii průzkumu je zcela nevhodné, aby voličům demokratů a republikánů dávat odlišné otázky.
Na závěr lze tedy říci jediné: Celkem škoda, že otázky, které se týkaly podpory jednotlivých republikánských a demokratických kandidátů, a byly proto opravdu relevantní, se nedočkaly takové odezvy. A to kvůli jediné další, která byla záměrně položena zcela nesmyslným způsobem. Ostatně, asi každému je jasné, že bombardování města Agrabah vzbudí větší rozruch než pouhá suchá čísla ukazující oblibu či neoblibu prezidentských kandidátů. Možná, že se brzy dočkáme průzkumu, v němž zazní  otázka, zda dotyční podporují zapojení USA do pátrání po čtyřiceti loupežnících.